Đắk Lắk: Vận động doanh nghiệp hỗ trợ 100 tấn gạo cho người dân nghèo

Lên top