Đắk Lắk: TNGT cướp đi sinh mạng 8 người trong 3 ngày tết

TNGT trên địa bàn Đắk Lắk trong dịp tết giảm về số vụ nhưng số người chết tăng so với năm ngoái.
TNGT trên địa bàn Đắk Lắk trong dịp tết giảm về số vụ nhưng số người chết tăng so với năm ngoái.
TNGT trên địa bàn Đắk Lắk trong dịp tết giảm về số vụ nhưng số người chết tăng so với năm ngoái.
Lên top