Đắk Lắk tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số theo xu thế của thời đại

Các đại biểu tham dự hội thảo trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ảnh: B.T
Các đại biểu tham dự hội thảo trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ảnh: B.T
Các đại biểu tham dự hội thảo trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ảnh: B.T
Lên top