Đắk Lắk phạt "nóng" 28 người không đeo khẩu trang phòng COVID-19

Nhiều người không mang khẩu trang phòng COVID-19 đã bị xử phạt hành chính.
Nhiều người không mang khẩu trang phòng COVID-19 đã bị xử phạt hành chính.
Nhiều người không mang khẩu trang phòng COVID-19 đã bị xử phạt hành chính.
Lên top