Đắk Lắk nỗ lực để bảo vệ những "vùng xanh" chưa có dịch COVID-19

Lên top