Đắk Lắk: Người dân quan tâm đầu tư điện mặt trời trên mái nhà

Công trình điện mặt trời trên mái nhà tại Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Đắk Lắk.
Công trình điện mặt trời trên mái nhà tại Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Đắk Lắk.
Công trình điện mặt trời trên mái nhà tại Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Đắk Lắk.
Lên top