Đắk Lắk lập 8 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19

Đắk Lắk đã lập 8 chốt ở các cửa ngõ ra vào địa phương kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: LX
Đắk Lắk đã lập 8 chốt ở các cửa ngõ ra vào địa phương kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: LX
Đắk Lắk đã lập 8 chốt ở các cửa ngõ ra vào địa phương kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: LX
Lên top