Đắk Lắk kỷ luật cảnh cáo phó chủ tịch huyện làm lộ đề thi công chức

UBND huyện Krông Năng kỷ luật nhiều cán bộ vì để lộ đề thi. Ảnh: Đ.T.K
UBND huyện Krông Năng kỷ luật nhiều cán bộ vì để lộ đề thi. Ảnh: Đ.T.K
UBND huyện Krông Năng kỷ luật nhiều cán bộ vì để lộ đề thi. Ảnh: Đ.T.K

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM