Đắk Lắk không còn việc người dân trở về tự dựng chòi, cách ly trong rẫy

Người dân huyện Cư Kuin tự dựng chòi, cách ly trong rẫy. Ảnh: T.X
Người dân huyện Cư Kuin tự dựng chòi, cách ly trong rẫy. Ảnh: T.X
Người dân huyện Cư Kuin tự dựng chòi, cách ly trong rẫy. Ảnh: T.X
Lên top