Đắk Lắk khô hạn giữa mùa mưa

Một số hồ đập thủy lợi ở tỉnh Đắk Lắk đang dần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Phan Tuấn
Một số hồ đập thủy lợi ở tỉnh Đắk Lắk đang dần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Phan Tuấn
Một số hồ đập thủy lợi ở tỉnh Đắk Lắk đang dần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Phan Tuấn
Lên top