Đắk Lắk: Khai tử cho chồng còn sống, để bán nhà, rẫy

Chính quyền xã Ea Kênh cấp giấy chứng tử cho ông Y Đuel dù ông này vẫn còn sống khỏe mạnh. Ảnh: HL
Chính quyền xã Ea Kênh cấp giấy chứng tử cho ông Y Đuel dù ông này vẫn còn sống khỏe mạnh. Ảnh: HL
Chính quyền xã Ea Kênh cấp giấy chứng tử cho ông Y Đuel dù ông này vẫn còn sống khỏe mạnh. Ảnh: HL
Lên top