Đắk Lắk: Khai mạc Hội chợ triển lãm vật tư nông nghiệp quy mô lớn

Festival "Sản phẩm vật tư nông nghiệp và thương mại toàn quốc năm 2020" nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội,  với những sản phẩm chủ lực, có giá trị cao mang đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Ảnh T.X
Festival "Sản phẩm vật tư nông nghiệp và thương mại toàn quốc năm 2020" nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, với những sản phẩm chủ lực, có giá trị cao mang đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Ảnh T.X
Festival "Sản phẩm vật tư nông nghiệp và thương mại toàn quốc năm 2020" nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, với những sản phẩm chủ lực, có giá trị cao mang đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên. Ảnh T.X
Lên top