Đắk Lắk họp “nóng” bàn xây cao tốc Đắk Lắk – Khánh Hòa

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định xây cao tốc Đắk Lắk - Khánh Hòa sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hôi. Ảnh: HL
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định xây cao tốc Đắk Lắk - Khánh Hòa sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hôi. Ảnh: HL
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định xây cao tốc Đắk Lắk - Khánh Hòa sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hôi. Ảnh: HL
Lên top