Đắk Lắk hỗ trợ người bán vé số 450 ngàn đồng/người

Người bán vé số dạo ở Nha Trang được các mạnh thường quân hỗ trợ tiền khi dịch bệnh diễn ra. Ảnh: L.H.K
Người bán vé số dạo ở Nha Trang được các mạnh thường quân hỗ trợ tiền khi dịch bệnh diễn ra. Ảnh: L.H.K
Người bán vé số dạo ở Nha Trang được các mạnh thường quân hỗ trợ tiền khi dịch bệnh diễn ra. Ảnh: L.H.K
Lên top