Đắk Lắk: Hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái do lốc xoáy

Hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái do mưa lớn gây ra.
Hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái do mưa lớn gây ra.
Hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái do mưa lớn gây ra.