Đắk Lắk: Gian dối bằng cấp sẽ bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm

Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành quyết định buộc thôi việc với bà Ái Sa.
Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành quyết định buộc thôi việc với bà Ái Sa.
Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành quyết định buộc thôi việc với bà Ái Sa.
Lên top