Đắk Lắk giảm giá điện cho 150.000 khách hàng ảnh hưởng COVID-19

Điện lực Đắk Lắk triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 trong tháng 8 và tháng 9.2021.
Điện lực Đắk Lắk triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 trong tháng 8 và tháng 9.2021.
Điện lực Đắk Lắk triển khai giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 trong tháng 8 và tháng 9.2021.
Lên top