Đắk Lắk giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động

Nhiều doanh nghiệp tại Đắk Lắk vẫn nỗ lực duy trì việc làm cho người lao động trước dịch bệnh COVID-19. Ảnh: N.H
Nhiều doanh nghiệp tại Đắk Lắk vẫn nỗ lực duy trì việc làm cho người lao động trước dịch bệnh COVID-19. Ảnh: N.H
Nhiều doanh nghiệp tại Đắk Lắk vẫn nỗ lực duy trì việc làm cho người lao động trước dịch bệnh COVID-19. Ảnh: N.H
Lên top