Đắk Lắk, Gia Lai: Dự kiến chi khoảng 1.200 tỉ đồng hỗ trợ người dân

Lên top