Đắk Lắk gặp khó trong phòng, chống dịch bạch hầu

Phát thuốc cho người dân ở một ổ dịch bạch hầu tại Đắk Lắk. Ảnh: H.T
Phát thuốc cho người dân ở một ổ dịch bạch hầu tại Đắk Lắk. Ảnh: H.T
Phát thuốc cho người dân ở một ổ dịch bạch hầu tại Đắk Lắk. Ảnh: H.T
Lên top