Đắk Lắk: Chức Phó GĐ Sở Y tế đã có chủ sau khi thi tuyển công khai

Đắk Lắk đã tìm được người phù hợp giữ chức phó giám đốc Sở Y tế sau khi thi tuyển công khai.
Đắk Lắk đã tìm được người phù hợp giữ chức phó giám đốc Sở Y tế sau khi thi tuyển công khai.
Đắk Lắk đã tìm được người phù hợp giữ chức phó giám đốc Sở Y tế sau khi thi tuyển công khai.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM