Đắk Lắk: Cải thiện cơ chế mời gọi nhân tài

Nhiều người tài trong đó đang công tác ở ngành y tế đã nghỉ việc vì các chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Ảnh: HL
Nhiều người tài trong đó đang công tác ở ngành y tế đã nghỉ việc vì các chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Ảnh: HL
Nhiều người tài trong đó đang công tác ở ngành y tế đã nghỉ việc vì các chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Ảnh: HL
Lên top