Đài VTC tạm đình chỉ người quay phim lăng mạ phóng viên Báo Lao Động

Nam phóng viên Đài truyền hình VTC dùng nhiều lời lẽ thiếu văn hoá. Ảnh PV.
Nam phóng viên Đài truyền hình VTC dùng nhiều lời lẽ thiếu văn hoá. Ảnh PV.
Nam phóng viên Đài truyền hình VTC dùng nhiều lời lẽ thiếu văn hoá. Ảnh PV.
Lên top