Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim Điện Biên

Người dân Điện Biên rước chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương
Người dân Điện Biên rước chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương
Người dân Điện Biên rước chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top