Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong con mắt của những cựu binh Mỹ