Đại Thủy nông Nậm Rốm xuống cấp nghiêm trọng: Nỗi lòng người khai mở

Công trình Đại Thủy nông Nậm Rốm đang xuống cấp nhiều hạng mục sau hơn 50 năm hoạt động. Ảnh: Văn Thành Chương
Công trình Đại Thủy nông Nậm Rốm đang xuống cấp nhiều hạng mục sau hơn 50 năm hoạt động. Ảnh: Văn Thành Chương
Công trình Đại Thủy nông Nậm Rốm đang xuống cấp nhiều hạng mục sau hơn 50 năm hoạt động. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top