Đại Thủy nông Nậm Rốm - công trình của thanh niên đang "lão hóa” sớm

Công trình Đại Thủy nông Nậm Rốm đang xuống cấp nhiều hạng mục. Ảnh: Văn Thành Chương
Công trình Đại Thủy nông Nậm Rốm đang xuống cấp nhiều hạng mục. Ảnh: Văn Thành Chương
Công trình Đại Thủy nông Nậm Rốm đang xuống cấp nhiều hạng mục. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top