Đại tá Đào Vịnh Thắng: Xử lý nghiêm các nhà xe đón trả khách giữa đường