Đại tá – Nhà báo Trần Hồng tặng 70 bức ảnh quý cho Đại học Đồng Tháp

Thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày 70 bức ảnh quý của Đại tá - Nhà báo Trần Hồng. Ảnh: Lục Tùng
Thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày 70 bức ảnh quý của Đại tá - Nhà báo Trần Hồng. Ảnh: Lục Tùng
Thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày 70 bức ảnh quý của Đại tá - Nhà báo Trần Hồng. Ảnh: Lục Tùng
Lên top