Đại sứ được sử dụng xe ô tô giá tối đa 65.000 USD

Ảnh minh họa (LĐO)
Ảnh minh họa (LĐO)