Đại Nội Huế tạm dừng việc mở cửa về đêm

Đại Nội Huế về đêm sẽ tạm đóng cửa sau hơn 5 tháng mở cửa. Ảnh: NĐT
Đại Nội Huế về đêm sẽ tạm đóng cửa sau hơn 5 tháng mở cửa. Ảnh: NĐT
Đại Nội Huế về đêm sẽ tạm đóng cửa sau hơn 5 tháng mở cửa. Ảnh: NĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top