Đại lý xăng Trịnh Sướng sẽ được ký hợp đồng với đơn vị khác

Một DN thuộc hệ thống đại lí của DN do Trịnh Sướng làm chủ đã đóng cửa. Ảnh Nhật Hồ
Một DN thuộc hệ thống đại lí của DN do Trịnh Sướng làm chủ đã đóng cửa. Ảnh Nhật Hồ
Một DN thuộc hệ thống đại lí của DN do Trịnh Sướng làm chủ đã đóng cửa. Ảnh Nhật Hồ
Lên top