Đại lễ Phật Đản 2020: Tổ chức nội bộ, người dân không tập trung đến chùa

Trụ sở Trung ương Giáo hội năm nay tổ chức lễ Phật Đản với quy mô nội bộ. Ảnh: Huân Cao
Trụ sở Trung ương Giáo hội năm nay tổ chức lễ Phật Đản với quy mô nội bộ. Ảnh: Huân Cao
Trụ sở Trung ương Giáo hội năm nay tổ chức lễ Phật Đản với quy mô nội bộ. Ảnh: Huân Cao
Lên top