Đại học Văn Lang lên tiếng vụ 2 giảng viên bị tố đạo văn

Cuốn sách có bài đạo văn đã bị thu hồi. Ảnh: Anh Nhàn
Cuốn sách có bài đạo văn đã bị thu hồi. Ảnh: Anh Nhàn
Cuốn sách có bài đạo văn đã bị thu hồi. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top