Đại học Phenikaa công bố điểm chuẩn năm 2020: Từ 20-24 điểm

Nhiều ngành của Đại học Phenikaa có điểm chuẩn tăng so với năm 2019. Ảnh: NTCC
Nhiều ngành của Đại học Phenikaa có điểm chuẩn tăng so với năm 2019. Ảnh: NTCC
Nhiều ngành của Đại học Phenikaa có điểm chuẩn tăng so với năm 2019. Ảnh: NTCC
Lên top