Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Nguồn "cung" nhân lực chất lượng

HUBT đầu tư trang bị hiện đại phục vụ ngành đào tạo y, dược. Ảnh: HL
HUBT đầu tư trang bị hiện đại phục vụ ngành đào tạo y, dược. Ảnh: HL
HUBT đầu tư trang bị hiện đại phục vụ ngành đào tạo y, dược. Ảnh: HL
Lên top