Đại học Kiên Giang: Sản xuất, tặng 700 lít dung dịch rửa tay khô sát khuẩn

Lên top