Đại học Hutech nhận sai, hứa chu cấp cho gia đình nam sinh tử nạn

Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho nam sinh Thanh Long vào ngày đưa tang theo nguyện vọng của gia đình.
Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho nam sinh Thanh Long vào ngày đưa tang theo nguyện vọng của gia đình.
Nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho nam sinh Thanh Long vào ngày đưa tang theo nguyện vọng của gia đình.
Lên top