Đại học Duy Tân, Đà Nẵng: Chiêu sinh một đằng, cấp văn bằng một nẻo

Nhiều sinh viên cho rằng, họ học Văn nhưng mà Văn – Báo chí chứ không phải là cử nhân Văn học.
Nhiều sinh viên cho rằng, họ học Văn nhưng mà Văn – Báo chí chứ không phải là cử nhân Văn học.