Đại học Dân lập Hải Phòng: Tuyển sinh bất thường, giảng viên bức xúc

Sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Ảnh: PV
Sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Ảnh: PV
Sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Ảnh: PV
Lên top