Bờ Sông Sài Gòn bị "xẻ thịt", chiếm đoạt:

"Đại gia" và doanh nghiệp đua nhau lấn chiếm: Xử lý không xuể?

Đoạn bờ sông Sài Gòn khu vực Bến Bạch Đằng nhìn đẹp như mặt biển
Đoạn bờ sông Sài Gòn khu vực Bến Bạch Đằng nhìn đẹp như mặt biển
Đoạn bờ sông Sài Gòn khu vực Bến Bạch Đằng nhìn đẹp như mặt biển
Lên top