Đại dịch ruồi vàng tấn công, nông dân "méo mặt"

Hàng chục ha ổi tại xã Nghi Vạn (Nghi Lộc – Nghệ An) rụng và thối hỏng vì đại dịch ruồi vàng. Ảnh: Trần Tuyên
Hàng chục ha ổi tại xã Nghi Vạn (Nghi Lộc – Nghệ An) rụng và thối hỏng vì đại dịch ruồi vàng. Ảnh: Trần Tuyên
Hàng chục ha ổi tại xã Nghi Vạn (Nghi Lộc – Nghệ An) rụng và thối hỏng vì đại dịch ruồi vàng. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top