Đại dịch rồi cũng qua, tình người thì còn mãi

Những y bác sĩ gạt đi nước mắt chia tay con nhỏ tình nguyện lên đường đi vào tâm dịch chia lửa với các tỉnh phía nam.
Những y bác sĩ gạt đi nước mắt chia tay con nhỏ tình nguyện lên đường đi vào tâm dịch chia lửa với các tỉnh phía nam.
Những y bác sĩ gạt đi nước mắt chia tay con nhỏ tình nguyện lên đường đi vào tâm dịch chia lửa với các tỉnh phía nam.
Lên top