Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đại biểu Quốc hội: “Tránh lo cho người nghèo theo kiểu đối phó”

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (đoàn Ninh Thuận). Ảnh quochoi.vn.
Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (đoàn Ninh Thuận). Ảnh quochoi.vn.
Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (đoàn Ninh Thuận). Ảnh quochoi.vn.
Lên top