Đại biểu Quốc hội: Hành vi bức tử thai nhi là vô đạo đức, cần xử lý nghiêm

ĐBQH Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Trần Vương
ĐBQH Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Trần Vương
ĐBQH Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Ảnh: Trần Vương
Lên top