Đại biểu QH: Đề xuất trước kết hôn, các cặp đôi phải được giáo dục tiền hôn nhân

Đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai (Đoàn Trà Vinh). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai (Đoàn Trà Vinh). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Tăng Thị Ngọc Mai (Đoàn Trà Vinh). Ảnh: Quốc hội
Lên top