Đại biểu Hội đồng chất vấn “nóng” việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ

Đại biểu Bùi Nhân Sâm chất vấn về việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại biểu Bùi Nhân Sâm chất vấn về việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại biểu Bùi Nhân Sâm chất vấn về việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top