Đại biểu HĐND dùng máy tính bảng: Tiết kiệm ít nhất 2 xe tải tài liệu

Các đại biểu HĐND tỉnh và khách mời sử dụng Ipad, thay cho văn bản, tài liệu in ấn tại hội nghị sáng 6.12.2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các đại biểu HĐND tỉnh và khách mời sử dụng Ipad, thay cho văn bản, tài liệu in ấn tại hội nghị sáng 6.12.2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các đại biểu HĐND tỉnh và khách mời sử dụng Ipad, thay cho văn bản, tài liệu in ấn tại hội nghị sáng 6.12.2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top