Đại biểu Hà Nội xin thêm thời gian để đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở GDĐT

 Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng. Ảnh KTĐT
Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng. Ảnh KTĐT
Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng. Ảnh KTĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM