Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại biểu Bùi Thị An: Bổ nhiệm cán bộ bị cách chức có đúng quy chế của Bộ Công an?

Ông Võ Đình Thường được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng PC67 dù từng bị kỷ luật.
Ông Võ Đình Thường được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng PC67 dù từng bị kỷ luật.